Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem


  • Tel.: 384 498 549, 731 402 982
 
Staré Město pod Landštejnem 1, Staré Město pod Landštejnem , 378 82 Vedoucí služby: Petr Hruška - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku od 6 až 26 let ze Starého Města pod Landštejnem a okolí, zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky nebo jsou jimi ohroženi. Služba není bezbariérová


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Roman Tlapák - ředitel Mgr. Alena Gregorová - pracovník sociálních služeb Petr Hruška - vedoucí zařízení Jaroslava Hrušková - pracovník sociálních služeb