• respekt - pracovníci respektují rozhodnutí uživatele při výběru typu služby a aktivit nabízených NZDM. nabízené služby se přizpůsobují aktuálním potřebám uživatelů.
  • anonymita - uživatel má právo zůstat v anonymitě, není povinen poskytnout pracovníkům NZDM své osobní údaje. Pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování sociálních služeb NZDM. Jakákoliv dokumentace obsahující jeho osobní údaje musí být vedena s jeho souhlasem a uživatel má právo do ní nahlížet.
  • mlčenlivost - pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
  • rovnost - pracovníci přistupují ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy atd.
  • bezplatnost -  tato služba je poskytována bezplatně (bez finanční úhrady).