Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži ve Starém Městě pod Landštejnem a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

-          stěžejní význam spočívá v kontaktní práci, která slouží nejen k prvotnímu navázání vztahu s mladým člověkem, ale hlavně k řadě interakcí, tyto kontakty otvírají v rámci přirozeného prostředí řadu zakázek a témat s cílem změny uživatelova postoje či jednání směrem k odvrácení nepříznivé sociální situace nebo její prevenci, a to vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu, tabáku nebo jiných návykových látek