Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku od 7 až 22 let ze Starého Města pod Landštejnem a okolí, zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky nebo jsou jimi ohroženi.

Cíle

  • podpora a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situací, komplikovaných životních událostí a při omezujících životních podmínkách
  • snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování
  • zvýšení sociálních schopností a dovedností
  • podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života
  • vytvoření bezpečného prostoru a podmínek pro realizaci vlastních aktivit